לנידקו כרסומות CNC וקונבנציונליות הגדולות ביותר בארץ.

הכרסומות מופעלות על ידי בעלי המקצוע המנוסים והמיומנים במדינה שלהם עשרות שנים של ניסיון.

יש ביכולתנו לבצע:

כרסום עד לאורך 14,000 מ"מ

כרסום מבוקר CNC עד לאורך 12,000 מ"מ בארבעה צירים