• שחזה חיצונית עד קוטר של 1,200 מ"מ ולאורך 4,000 מ"מ

  • השחזה פנימית עד קוטר של 1,000 מ"מ ולאורך 1,300 מ"מ

  • השחזה שטוחה עד לאורך 2,200 מ"מ