לנידקו מכולות כלים מסוגים וגדלים שונים מזוודים בצורה מושלמת לפריסה במפעל הלקוח לביצוע כל עבודה מכאנית בצורה מהירה ומושלמת בכל יום ובכל שעה בהתראה קצרה ביותר. ניתן גם לשכור את המכולות עם צוות מכונאים ייעודי.