מפעל נידקו מרושת עגורני גשר בעלי כושר הרמה של עד 50 טון המגיעים לכל מקום במפעל.

עגורני הגשר מאפשרים להעביר חלקים בין תחנות בתוך המפעל בכל זמן, בקלות ובמהירות ללא תלות בספקים חיצונים.